Ekspansja na rynki Zatoki Perskiej marki SLODKIE
Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Słodkie upominki