Ekspansja na rynki Zatoki Perskiej marki SLODKIE

Program Praktyk jest skierowany do studentów oraz absolwentów, chcących zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności związane z kierunkiem studiów.

Na trzymiesięczne praktyki odbywające się w naszej firmie rekrutujemy przez cały rok. W zależności od preferencji, zainteresowań i bieżącego zapotrzebowania firmy, Kandydat może trafić do działu Marketingu, Realizacji, Eksportu, Sprzedaży, Graficznego oraz Księgowości.

W przypadku wolnych stanowisk, kandydatom oferowane są miejsca pracy adekwatne do umiejętności i posiadanych kompetencji.

Dołącz do naszego zespołu, wysyłając CV na adres praktyki@slodkieupominki.pl

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej rekrutacji.