Ekspansja na rynki Zatoki Perskiej marki SLODKIE

ciężarówka z czekolady