PFR
Kariera
SZUKASZ CIEKAWEJ PRACY?
POZNAJ NAS BLIŻEJ

Marka Slodkie jest wiodącym producentem słodyczy reklamowych na rynku europejskim. Nasz zespół liczy dziś ponad 80 osób i ogromną jego większość stanowią pracownicy z długoletnim stażem pracy. Niektórzy są z nami od momentu założenia firmy, czyli już ponad 20 lat.

Ochrona środowiska jest dla nas wartością priorytetową. Jako jeden z europejskich liderów w branży słodyczy reklamowych, stale wdrażamy różnorodne proekologiczne rozwiązania, nie tylko w zakresie produktu, ale także w samym procesie produkcji w naszej fabryce. Jesteśmy przekonani, że tą metodą małych, acz konsekwentnie stawianych, kroków uda nam się zmienić świat na lepsze.

Zależy nam na rozwoju umiejętności i kompetencji personelu, a także na stworzeniu wyjątkowego i przyjaznego miejsca pracy na każdym szczeblu, dlatego kładziemy nacisk na udział pracowników w nowoczesnych szkoleniach i warsztatach. Każdy nowy członek naszego zespołu, od pierwszego dnia w firmie, poddawany jest szkoleniom i zaznajamiany z naszą organizacją przez dedykowanego mu opiekuna, tak, aby w jak najkrótszym czasie poczuł się u nas komfortowo.

Szczególnie zależy nam na budowaniu pozytywnych relacji w zespole, m.in. poprzez otwartą komunikację i wzajemny szacunek. Celebrujemy ważne momenty w życiu zawodowym i prywatnym pracowników takie jak śluby, narodziny dziecka, awanse i jubileusze pracy.

Wdrożony w firmie Program Aktywności Pracowniczej ma na celu pobudzenie aktywności całego zespołu do wykorzystania doświadczeń, umiejętności, kreatywności czy osobistych predyspozycji i służy poszukiwaniom nowych rozwiązań, usprawnianiu pracy na każdym stanowisku, poprawie standardów i budowaniu pozytywnej atmosfery pracy.

Naszą tradycją jest także comiesięczne wyróżnianie pracowników, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem i troską o dobro firmy, tytułem Pracownika Miesiąca i stosownym podarunkiem. Pracownicy Działu Handlowego uczestniczą natomiast w konkursie organizowanym wśród członków swojego zespołu, który kończymy huczną nagrodą na koniec roku.

Ponadto, dbając o integrację zespołu, wspólnie celebrujemy firmowe Wigilie czy letnie imprezy plenerowe.

Dbając o dobrą atmosferę, poczucie bezpieczeństwa i zdrowie naszego słodkiego zespołu, wszyscy zainteresowani korzystają z dofinansowania do karty Multisport. Szeroka gama ośrodków sportowych i rekreacyjnych do wyboru, oferuje niezliczone możliwości aktywnego odpoczynku po pracy.

Dodatkowo, raz w tygodniu pracownicy mogą się częstować świeżymi owocami. W ten sposób chcemy stworzyć zdrowe i przyjazne środowisko pracy.

Regularnie angażujemy się wszyscy razem w inicjatywy wspierające działalność fundacji niosących pomoc ludziom w potrzebie oraz zwierzętom m.in. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy czy Towarzystwu Przyjaciół Zwierząt Otwocki Zwierzyniec, SOS Uczelnie Schroniskom i in.

AKTUALNE OFERTY PRACYPROGRAM PRAKTYK

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do „Słodkie Upominki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Ul. Chełmżyńska 180H 04-464 Warszawa (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz .

Pełna treść klauzuli:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuj, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „Słodkie Upominki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Ul. Chełmżyńska 180H, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746915, NIP: 9522182772, REGON: 380451018.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Agnieszkę Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną:

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 18 miesięcy.

  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.

  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: