Ekspansja na rynki Zatoki Perskiej marki SLODKIE

Kontakt

Zadzwoń do nas, napisz lub dodaj swój e-mail i wybierz dogodny dla Ciebie termin spotkania!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „SLODKIE” Sp. z o.o. jako administratora danych osobowych, w celu subskrypcji newslettera na podany adres e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pełna treść klauzuli.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest „SLODKIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Ul. Chełmżyńska 180H. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „SLODKIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Ul. Chełmżyńska 180H, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746915, NIP: 9522182772, REGON: 380451018.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Agnieszkę Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@slodkie.com
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rozmów, a następnie archiwizowane przez 10 lat na serwerach pocztowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

DANE FIRMOWE

SLODKIE sp. z o.o. (dawniej SŁODKIE UPOMINKI sp. z o.o. sp. k.)

ul. Chełmżyńska 180H
04-464 Warszawa
 
tel.: +48 22 647 90 00
e-mail: info@slodkie.com
 
NIP: 9522182772
KRS: 0000992889

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00- 17:00

Odbiór osobisty towaru jest możliwy, po wcześniejszym uzgodnieniu, w dni
powszednie w godzinach:

15:00- 17:00

Nasi Doradcy Krajowi

Magdalena Malinowska

pl

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Wioleta Rostek-Jankowska

pl

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Ewa Słupiańska

pl

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Krzysztof Szumert

pl

Doradca Klienta

Małgorzata Kroczyńska

pl

Doradca Kluczowych Klientów

Mateusz Misiewicz

pl

Doradca Klienta

Oksana Iefimova

gb.svg
ukraine-flag-icon

Customer Service

Michał Olejnik

gb.svg

Customer Service

Dominika Sakowska

fr.svg
spain-country-flag-icon

Customer Service

Aneta Walczak

gb.svg

Customer Service

Paulina Polak

gb.svg

Client Partner

Dział Marketingu i PR

Dział Księgowości