PFR

Kontakt

  Administratorem danych jest firma Słodkie Upominki, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chełmżyńska 180H. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez firmę wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi otrzymywania informacji handlowej. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi. Otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolne i bezterminowe. Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

  „Słodkie Upominki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k.
  ul. Chełmżyńska 180H
  04-464 Warszawa
  tel.: +48 22 647 90 00
   e-mail:

  Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach:
  8:00- 17:00

  Odbiór osobisty towaru jest możliwy, po wcześniejszym uzgodnieniu, w dni
  powszednie w godzinach: 15:00- 17:00.

  NASI DORADCY

  Krajowi