Ekspansja na rynki Zatoki Perskiej marki SLODKIE

Kontakt

Zadzwoń do nas, napisz lub dodaj swój e-mail i wybierz dogodny dla Ciebie termin spotkania!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „SLODKIE” Sp. z o.o. jako administratora danych osobowych, w celu subskrypcji newslettera na podany adres e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pełna treść klauzuli.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest „SLODKIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Ul. Chełmżyńska 180H. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „SLODKIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Ul. Chełmżyńska 180H, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746915, NIP: 9522182772, REGON: 380451018.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Agnieszkę Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@slodkie.com
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rozmów, a następnie archiwizowane przez 10 lat na serwerach pocztowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

DANE FIRMOWE

SLODKIE sp. z o.o. (dawniej SŁODKIE UPOMINKI sp. z o.o. sp. k.)

ul. Chełmżyńska 180H
04-464 Warszawa
 
tel.: +48 22 647 90 00
e-mail: info@slodkie.com
 
NIP: 9522182772
KRS: 0000992889

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00- 17:00

Odbiór osobisty towaru jest możliwy, po wcześniejszym uzgodnieniu, w dni
powszednie w godzinach:

15:00- 17:00

Nasi Doradcy Krajowi

Magdalena Malinowska

pl

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Ewa Słupiańska

pl

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Wioleta Rostek-Jankowska

pl

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Małgorzata Kroczyńska

pl

Doradca Kluczowych Klientów

Wojciech Laskowski

pl

Doradca Klienta

Mateusz Misiewicz

pl

Doradca Klienta

Oksana Iefimova

gb.svg
ukraine-flag-icon

Customer Service

Gabriela Stefanowicz

gb.svg

Customer Service

Aneta Walczak

gb.svg

Customer Service

Dominika Sakowska

fr.svg
spain-country-flag-icon

Customer Service

Paulina Polak

gb.svg

Client Partner

Dział Marketingu i PR

Dział Księgowości