Ekspansja na rynki Zatoki Perskiej marki SLODKIE

Zmiana organizacji firmy Słodkie Upominki – modyfikacja procesów zakupowych